Lantionpohjan fysioterapia

Lantionpohjan toimintahäiriöihin

Fysioterapiaa lantionpohjan häiriöiden hoitoon ja ennaltaehkäisyyn

Mitä on lantionpohjan fysioterapia?

Lantionpohjan fysioterapiassa hoidetaan lantionpohjan toimintahäiriöitä sekä pyritään ennaltaehkäisemään niiden syntymistä. Lantionpohjan fysioterapiaan voi tulla jo hyvissä ajoin ennen synnytystä, jolloin harjoitellaan lantionpohjan lihasten rentouttamista. Synnytyksen jälkeen on harjoitteiden painopiste siirtyy lantionpohjan lihasten toiminnan vahvistamiseen. Fysioterapiaan voi tulla myös esimerkiksi silloin, kun lantionpohjan toimintahäiriö, kuten virtsankarkailu, on jo olemassa. Tällöin lantionpohjan lihasvoima arvioidaan ja annetaan harjoitteita, joilla lantionpohjan toimintaa pyritään parantamaan. Tutkimusten mukaan fysioterapia ja ohjattu lihasharjoittelu vähentävät ponnistuksessa tapahtuvaa virtsankarkailua ja saattavat vähentää myös muun tyyppisiä virtsankarkailuja.

Lantionpohjan lihakset sijaitsevat lantiokorin pohjalla ja niiden tehtävänä on tukea sisäelimiä. Lantionpohjaa rasittavat muu  muassa raskaus ja synnytys, ylipaino, krooninen yskä, tupakointi, inaktiivisuus sekä lantionalueen leikkaukset. Lantionpohjan toimintahäiriöitä ovat esimerkiksi virtsan- ja ulosteenkarkailu, laskeumat sekä lantionpohjan kiputilat. Ne ovat yleisiä vaivoja: esimerkiksi 25-60-vuotiaista naisista n. 20 % kärsii virtsankarkailusta. Iän myötä virtsankarkailu lisääntyy ja yli 70-vuotiaista 59 % kärsii siitä. Lantionpohjan toimintahäiriöistä voivat kärsiä kaiken ikäiset naiset, miehet ja lapset. Toimintahäiriöt eivät aina välttämättä liity heikkoihin lantionpohjan lihaksiin, vaan ne voivat johtua myös ylijännitystiloista.

Lantionpohjan fysioterapian sisältö

Lantionpohjan fysioterapiassa lähdetään liikenteeseen asiakkaan haastattelulla ja asiakkaan tutkimisen. Tutkimus- ja harjoittamistapoja on erilaisia. Jotta saadaan selville lantionpohjan lihasten lepoarvo, voidaan laittaa emättimeen tai peräaukkoon (miehillä ja lapsilla) elektrodi, joka yhdistetään EMG-laitteeseen. EMG mittaa lihasten sähköistä aktivaatiota, joten sen avulla tutkitaan lihasten voimaa ja aktivoitumista. Laitteen avulla voidaan harjoitella lihasten tunnistamista, rentouttamista ja supistamista. Lantionpohjan fysioterapiaan voivat kuulua myös sähköhoidot esimerkiksi rauhoittamaan yliaktiivista rakkoa. Jokaiselle asiakkaalle annetaan henkilökohtaisia harjoitteita, joilla pyritään vaikuttamaan yksilölliseen ongelmaan.

Lantionpohjan fysioterapia toteutetaan yleensä hoitojaksona asiakkaan tarpeesta riippuen. Usein ensimmäiset käynnit toteutetaan viikon välein, myöhemmin fysioterapiakäyntien välejä voidaan pidentää.

FysioHeal toteuttaa lantionpohjan fysioterapiaa myös kotikäynteinä, kysy lisää!

luonto-5
Lantionpohjan toimintahäiriöistä voivat kärsiä kaiken ikäiset naiset, miehet ja lapset. Ne eivät aina välttämättä liity heikkoihin lantionpohjan lihaksiin, vaan ne voivat johtua myös ylijännitystiloista.

Ota heti yhteyttä

Varaa aika tai kysy lisätietoja 040-717 5690