Kipukuntoutus

Akuutin ja kroonisen kivun hoitoa

Kipukuntoutus

Onko kipukuntoutus sinulle?

Kipukuntoutuksessa selvitetään asiakkaan kanssa kiputyyppi ja kivun aiheuttamat hankaluudet arkeen. Kipukuntoutuksen kannalta on tärkeää tunnistaa kivun syy eli taustalla oleva kipumekanismi, sillä se vaikuttaa hoitolinjauksiin.

Kipukuntoutusprosessi alkaa haastattelulla ja tutkimisella, joiden pohjalta luodaan asiakkaan kanssa tavoitteet kuntoutukselle. Haastattelun jälkeen alamme yhdessä etsimään keinoja millä voimme vähentää kipujasi.

Akuutissa kivussa tavoitteena on lievittää kipua mahdollisimman tehokkaasti, jotta kehon normaali paraneminen mahdollistuu ja kipu ei kroonistu.

Pitkittyneen kivun kuntoutuksessa on tavoitteena löytää keinoja käyttää kehoa ilman kivun pelkoa, sekä uusia ajattelu- ja toimintamalleja mahdollisimman täysipainoisen elämän tukemiseksi.

Kipukuntoutus vaatii usein pitkäjänteisyyttä. Keinoja voi kivun vähentämiseen olla tiettyjen lihasryhmien tavoitteellinen aktivointi liikesarjoilla sekä erilaiset fysioterapian manuaaliset hoitomuodot. Kipukuntoutus on holistista hoitoa, jossa tavoitteeni on tunnistaa kivun juurisyy ja etsiä siihen apua.

Mitä on kipu?

Kansainvälinen Kivuntutkimusyhdistys (IASP, International Association for the Study of Pain) on määritellyt kivun seuraavasti: Kipu on epämiellyttävä aisti- ja tunnekokemus, joka liittyy kudosvaurioon tai sen uhkaan, tai tällaista kokemusta muistuttava tuntemus. 

Yksilöllinen kipukokemus

Kipukokemus on aina yksilöllinen. Kipu heikentää jaksamista, liikkumista ja elämänlaatua. Kudosvauriosta tai diagnosoidusta vammasta johtuva akuutti kipu kestää kudosten paranemisen ajan. Pitkäaikaiseen kipuun liittyvät myös keskushermoston muutokset, jotka voivat ylläpitää pitkittynyttä kipua vielä kudosten parantumisen jälkeen. Kivun pitkittyessä siitä tulee usein monitahoinen ongelma, joka voi vaikuttaa unihäiriöihin, uupumiseen ja mielialan laskuun. Koettu kipu estää monesti myös liikkumista. Kivun pelko rajoittaa usein koko arkea ja sosiaalista elämää.

Kipukuntoutuksessa selvitetään mistä kivut johtuvat ja miten niitä voidaan vähentää.

Kipukuntoutus

1. Haastattelu ja tutkiminen

Kartoitetaan kipu ja miten se vaikuttaa elämääsi

2. Akuutin kivun lievitys

Tunnistetaan keinot lievittää kipua

3. Kehon aktivointi

Löydetään keinoja käyttää kehoa ilman kivun pelkoa.

4. Toimintamalleja elämään

Uusia ajattelu- ja toimintamalleja täysipainoisen elämän tueksi.

Kipukokemusten tyypit

Kipukokemus jaetaan karkeasti akuuttiin tai krooniseen kipuun.

Akuutti kipu

Akuutti kipu eli äkillinen kipu voi olla seurausta esimerkiksi nyrjähdyksestä, tulehduksesta tai leikkauksen jälkitilasta. Se on normaali vaste ja reaktio, jonka tarkoitus on kertoa, että jotain on vialla. Akuuttia kipua pidetään kehon suojamekanismina, joka ohjaa välttämään tekemästä haitallisia asioita ja estämään lisävaurioita. Yleensä akuutin kivun syy on tiedossa ja kipu lievittyy, kun kipua aiheuttava syy hoidetaan tai alueen kudosvaurio paranee. 

Krooninen kipu

Krooninen kipu on pitkäaikaista tai toistuvaa kipua. Kroonisesta kivusta puhutaan, jos kipu kestää kauemmin kuin yli kolme kuukautta tai kauemmin kuin kipualueen kudosvaurio kestää.  Pitkittynyt kipu voi olla seurausta vammojen jälkitiloista, kudos-  tai hermovaurioista tai erilaisista sairauksista. 

Kipukuntoutuksen keinoja:

  • kipu vapaat liikeharjoitteet
  • manuaalinen terapia
  • psykofyysisen fysioterapian menetelmät
  • kivunhallinnan oppimisen menetelmät
  • kotiohjeita