Fysioterapia

Terveyttä ja kokonaisvaltaista toimintakykyä fysioterapialla

FysioHealin hoidot perustuvat tuki-ja liikuntaelinten toiminnallisen anatomian tuntemiseen, tavoitteena yksilöllinen kuntoutuminen

Mitä on fysioterapia?

Fysioterapia on toiminta- ja liikuntakykyä edistävää hoitoa, jolla voidaan helpottaa esimerkiksi erilaisia kiputiloja. Fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen terapia sekä mahdolliset apuvälinepalvelut. FysioHealin hoidot perustuvat terveyden, liikkumisen ja toimintakyvyn edellytysten tuntemiseen ja parhaaseen saatavilla olevaan tietoon. FysioHeal tarjoaa sekä yksilö- että ryhmämuotoista fysioterapiaa.

FysioHeal Fysioterapiahoito

Mihin vaivoihin fysioterapia auttaa?

Fysioterapialla hoidetaan erilaisia tuki- ja liikuntaelinten vaivoja. Vaivana voi olla esimerkiksi olkapään kipu, joka on äkillinen tai hiljalleen syntynyt. Joskus kipu voi olla hyvin monimuotoinen ja epämääräinen: sitä voi olla vaikea rajata ja se vaihtaa paikkaa.

Fysioterapian keinoin voidaan ylläpitää ja vahvistaa toimintakykyä esimerkiksi leikkauksen jälkeen tai ikääntymisen aiheuttamissa muutoksissa.

Fysioterapian avulla voidaan myös ennaltaehkäistä tuki- ja liikuntaelinvaivoja ja huoltaa kehoa.

Fysioterapian toteutus

Fysioterapia aloitetaan haastattelemalla asiakasta ja tutkimalla asiakkaan liikkumista, toimintakykyä ja mahdollisia toimintarajoitteita. Yksi tärkeimmistä tavoitteista on mahdollisen kivun ensisijainen hoitaminen sekä kivun syntymekanismin selvittäminen – kipu rajoittaa aina toimintakykyä.

Fysioterapia voi sisältää manuaalista käsittelyä: pehmytkudosten käsittelyä sekä nikamien ja nivelten mobilisointia. Lisäksi fysioterapiassa ohjataan yksilöllisiä harjoitteita oireiden hoitamiseksi. Asiakasta tuetaan ja motivoidaan toteuttamaan yksilöllistä harjoitusohjelmaa tavoitteellisesti ja hoitojakson aikana seurataan harjoitteiden toimivuutta.

Koti- ja laitoskäynnit

FysioHeal suorittaa fysioterapiapalveluita kotikäynteinä sekä laitoskäynteinä.

Pienryhmäharjoittelu

Pienryhmäharjoittelu

Pienryhmäharjoittelu toteutetaan 3-5 henkilön ryhmissä Rauhankadun toimitilassa. Ryhmässä tavoitteena on mahdollisimman yksilöllinen ohjaus asiakkaan tarpeet huomioiden. Ryhmän sisältö suunnitellaan osallistujien mukaan. Fysioterapeutti selvittää haastattelun pohjalta, mitä toivomuksia asiakkaalla on- taustalla voi olla vaikkapa selkävaivoja, niskahartiaseudun kipuja tai ajatuksena on saada ohjausta syvien tukilihasten harjoitteluun. Ryhmässä fysioterapeutti ohjaa oikeiden liikeratojen suorittamiseen. Harjoittelussa käytetään kehon painoa vastuksena sekä erilaisia pienharjoitteluvälineitä. Ryhmään voivat osallistua kunnoltaan kaikentasoiset asiakkaat. Kysy ryhmistä ja  vapaista paikoista lisää!
  Haluan tietoa pienryhmäharjoittelusta

  Työkykyä ylläpitävä toiminta

  FysioHeal TYKY-ohjelma

  Ammattitaitoinen ja pitkäjänteinen tykytoiminta edistää työssä jaksamista ja työkyvyn säilyttämistä. Fyysisen hyvinvoinnin lisäksi tykytoiminta parantaa työyhteisön sitoutumista yritykseen, parantaen yrityksen kannattavuutta ja toimintakykyä kestävällä tavalla. FysioHealilla on mahdollisuus järjestää viikottaista tavoitteellista, ohjattua ryhmämuotoista fysioterapiaa, joko työpaikalla tai muissa tiloissa.

  Fysioterapiaharjoitteet työn mukaan

  FysioHeal suunnittelee tyky-ohjelman työn rasitusten perusteella, jotta toiminta palvelisi työssä jaksamista edistävänä toimintana tai lihaskuntoa parantavana. Jokainen yritys on erilainen ja työn rasitukset vaihtelevat. FysioHeal tarjoaa työtehtävien vaativuuden kartoitusta ja työntekijöiden yksilöllistä ohjausta esimerkiksi ergonomisempiin työskentelytapoihin, tukien yksilöllistä kuntoutusta ja jaksamista.

  FysioHeal TYKY-päivä

  FysioHeal TYKY-päivä sisältää fysioterapeutin suunnitteleman, ohjaaman ja toteuttaman ryhmäfysioterapian. Toiminta toteutetaan kuntosalilla, terapia-altaalla, ulkona tai vaikka työpaikalla. Vuokratiloissa on käytettävissä monipuoliset ja laadukkaat välineet ja laitteet. Ryhmän toteutus suunnitellaan tavoitteellisesti: niskahartiaseudun tai keskivartalon tasapainoisen toiminnan tukeminen, oikean kävelysyklin ja sitä tukevien lihasten harjoittaminen tai mikä tahansa yrityksen työssäjaksamista tukeva teema.

  Lähetä tarjouspyyntö

   Haluatko tietää lisää?