Fysioterapian avulla hoidetaan erilaisia tuki- ja liikuntaelinten vaivoja. Usein hankalat tai staattiset työasennot voivat johtaa lihasten epätasaiseen kuormitukseen, jolloin vaikkapa...