FysioHeal on Lahtelainen fysioterapia-alan yritys, joka tarjoaa fysioterapian erikoisalojen osaamista

Tavoitteemme on parantaa asiakkaittemme terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia tarjoamalla kokonaisvaltaisia kuntoutuspalveluja, joko toimipisteessä tai kotikäynteinä. FysioHeal on perehtynyt fysioterapian erikoisaloihin: palvelujamme ovat tuki-ja liikuntaelinfysioterapia, TMD-eli purentafysioterapia, lymfaterapia, alaraajafysioterapia, kipukuntoutus ja rintasyöpäpotilaan fysioterapia.

Palveluja asiakkaan tarpeisiin

Palvelumme

Fysioterapia

Fysioterapialla tuetaan asiakkaan toiminta- ja liikuntakykyä. FysioHeal tarjoaa ensijaisesti tuki- ja liikuntaelinvaivojen fysioterapiaa. Hoito aloitetaan arvioimalla asiakkaan terveyttä ja liikkumista, jonka jälkeen tehdään yksilöllinen suunnitelma asiakkaan tarpeiden mukaan. FysioHeal tarjoaa sekä yksilö- että ryhmämuotoista fysioterapiaa.

TMD-Fysioterapia

TMD-fysioterapialla hoidetaan purentaelimistön toimintahäiriöitä. Näihin kuuluvat esimerkiksi leukaniveläänet, puremalihasten kipu, suun rajoittunut avautuminen, leuan liikehäiriöt ja hampaiden narskuttelu. Myös eri reumasairaudet voivat altistaa TMD:lle. Yleisiä purentaelimistön häiriöstä johtuvia oireita ovat muun muassa päänsärky, kasvokipu ja korvakipu sekä lihassäryt niska-hartiaseudulla. Kaikkia näitä oireita voidaan hoitaa TMD-fysioterapialla.

Alaraajafysioterapia

Alaraajafysioterapia on fysioterapian erikoisala, jonka avulla tutkitaan, hoidetaan ja kuntoutetaan alaraajoihin liittyviä ongelmia. Erilaiset oireet, vammat tai kulumaperäiset muutokset alaraajojen ja selän alueella voidaan hoitaa alaraajafysioterapian keinoin. Alaraajafysioterapiassa tutkitaan, onko ongelma rakenteellinen vai toiminnallinen ja sen pohjalta suunnitellaan terapia. Alaraajafysioterapia sisältää tarvittavan manuaalisen käsittelyn: lihasten ja lihaskalvojen käsittelyn sekä nivelten mobilisoinnin.

Lymfaterapia

Lymfahoidon Kokonaisuus (LYKO) -terapia on fysioterapian erikoisala, jolla hoidetaan eri syistä syntyneitä turvotuksia sekä kiputiloja. Lymfaterapialla vähennetään kipua sekä turvotusta imusuonistoon vaikuttamalla. Lymfaterapia on kevyttä, käsin toteutettavaa ihon käsittelyä. Ote on miellyttävä ja hyvin kevyt. Siksi lymfaterapia on asiakkaalle lempeä hoitomuoto vaikeissakin kiputiloissa. Lymfaterapialla voidaan hoitaa useita vaivoja ja sairauksia. Lymfaödeema on yleinen syy lymfaterapian aloittamiselle. Myös vamman tai erilaisten leikkausten aiheuttamien turvotuksia voidaan helpottaa lymfaterapialla.

Hieronta

Hieronnan tavoitteena on kudosten aineenvaihdunnan lisääminen ja rentoutuminen. Hieronta sopii hoidoksi esimerkiksi erilaisiin tuki- ja liikuntaelinte vaivoihin ja sairauksiin sekä kiputilojen hoitoon.  FysioHealilla hieronta kuuluu osaksi fysioterapiaa muiden eri manuaalisten käsittelyjen rinnalla. 

Kipukuntoutus

Kipukuntoutuksessa tunnistamme taustalla oleva kipumekanismin, tämän pohjalta luomme tavoitteet kuntoutukselle. Haastattelun jälkeen alamme yhdessä etsimään keinoja millä voimme vähentää kipujasi.

Blogit

Työnantaja, etsitkö TYKY-toiminnan järjestäjää? Klikkaa tästä!

FysioHeal TYKY-päivä

FysioHeal TYKY-päivä sisältää fysioterapeutin suunnitteleman, ohjaaman ja toteuttaman ryhmämuotoisen fysioterapiaryhmän. Ryhmässä max.15/hlöä. Toiminta toteutetaan kuntosalilla, liikuntasalilla tai altaalla Lahden keskustan alueelta. Tiloissa on käytettävissä monipuoliset ja laadukkaat välineet ja laitteet.

FysioHeal TYKY-ohjelma

Jokainen yritys on erilainen ja työn rasitukset vaihtelevat. FysioHeal tarjoaa työtehtävien vaativuuden kartoitusta ja työntekijöiden yksilöllistä ohjausta esimerkiksi ergonomiseen työskentelytapaan, tukien yksilöllistä kuntoutusta ja jaksamista. Ammattitaitoinen ja pitkäjänteinen Tykytoiminta edistää työssä jaksamista ja työkyvyn säilyttämistä. Fyysisen hyvinvoinnin lisäksi Tykytoiminta parantaa työhyvinvointia, parantaen yrityksen kannattavuutta ja toimintakykyä kestävällä tavalla. Tykytoimintaa voidaan toteuttaa säännöllisesti, esimerkiksi viikoittain työpaikalla tai työn ulkopuolella vaikkapa kuntosalilla. Kuntoutusohjelma suunnitellaan työn rasitusten perusteella, jotta toiminta palvelisi työssä jaksamista sekä fyysistä toimintakykyä ylläpitävänä.